zdokonaľte svoje JA

 

Sebarozvoj môže byť účinným nástrojom pre zlepšovanie motivácie a pozitívnej nálady v živote.

Nehľadajte zmenu vo svojom okolí, začnite vo Vašom vnútri.

Neostaňte pasívnym, stáť na jednom mieste nemá zmysel.

Len samovzdelávacím procesom dokážete získať konkurenčnú výhodu na trhu práce a budete na seba patrične hrdí.

 

Po absolvovaní nášho kurzu:

 

  • Porozumiete vlastnému správaniu sa v sociálnej interakcii.

  • Spoznáte aktivity a činnosti, ktoré Vás bavia a ktoré Vás, naopak, nenapĺňajú.

  • Zistíte ako tvorivo využívať svoj voľný čas a aktívne relaxovať.

  • Dozviete sa ako zminimalizovať vlastné chyby.

  • Objavíte svoje životné motivátory.

  • Eliminujete svoj strach a zlé svedomie v situáciách, kedy sa venujete len sám sebe.

 

  • ZBAVTE SA NUDY, ZHÝRALOSTI A CHUDOBY.. POZNANÍM.

 

Harmonogram nášho kurzu:

 

- interpersonálne vnímanie a citlivosť v sociálnom styku

- empatia

- asertivita v živote

- tvorivá relaxácia

- individuálny a skupinový koučing

- plány osobného rozvoja

- psychohygiena a zvládanie stresu

- sebareflexia, test poznania osobnosti, individuálna a skupinová práca, riešenie modelových situácii – role plays, interaktívne metodiky a hry

 

ÚČASTNÍCI SÚ AKTÍVNE ZAPÁJANÍ DO DIANIA POČAS CELEJ DĹŽKY TRVANIA KURZU.